Monday, November 12, 2012

THE TURNING POINT

  "Anugerah paling bernilai yang kita ada adalah kalimah Laa 'ilaa haillallah, Jagalah kalimah ini dalam diri kita".